Аукцыон
Текст песни Torna a surriento

Добавьте этот текст песни в ваш персональный список песен.

Текст песни Аукцыон - Torna a surriento

исп. Робертино Лоретти

Vide 'o mare quant'e bello!
Spira tantu sentimento.
Comme tu a chi tiene mente
Ca scetato 'o faje sunnа.

Guarda, guа chistu ciardino;
Siente, sie sti sciure arance.
Nu prufumo accusso fino
Dinto 'o core se ne va...

E tu dice "I'parto, addio!"
T'alluntane da stu core...
Da la terra da l'ammore...
Tiene 'o core 'e nun turnа

Ma nun me lassа
Nun darme stu turmiento!
Torna a Surriento,
Famme campа!

Поиск текстов

Ваш личный список песен:

Для быстрого перехода к нужной песне вы можете добавлять в этот список любые тексты песен. Данный список автоматически сохраняется на вашем компьютере.