Bubu Chacha
Текст песни Bubu Chacha Shikatanai?

Добавьте этот текст песни в ваш персональный список песен.

Текст песни Bubu Chacha - Bubu Chacha Shikatanai?

bubu chacha, bubu chacha
e? koko ni, soko ni, doko ni, koko ni
fushigi ga ippai
ki ni shinakucha kizukanai
sou! mienai, shiranai, doko ni moinai
poki poki ooki na otoga suru
shiranai uchi ni yume no naka

bubu chacha, bubu chacha

ou! pokoran, teke-teke, wan-wan,
suri-suri, rero-rero pakkope
kizukanakucha wakaranai
sou! sora to tsuchi no man naka ni mo
kaze to kusa no hajikko ni mo
kitto kimi no bubu chacha ga iru
bubu chacha!

Поиск текстов

Ваш личный список песен:

Для быстрого перехода к нужной песне вы можете добавлять в этот список любые тексты песен. Данный список автоматически сохраняется на вашем компьютере.